PADI

Professional Association of Diving Instructors (PADI) 

Zväz profesionálnych potápačov 

Je najrozmanitejšou skupinou špecialistov, potápačov v kultúrnej a etnickej oblasti a tiež najväčším zväzom vo výcviku potápačov na svete. Profesionálny členovia PADI uskutočňujú školenia pre väčšinu potápaniachtivých turistov, vydajú približne 1.000.000 potápačských certifikátov ročne. PADI pôsobí vo viac ako 175 krajinách. Potápačský kurz v PADI sa uskutočňuje vo viacerých stupňoch. Kurzy sú zamerané na získanie praktických vedomostí a zručností. Potápači prvého stupňa získajú Open Water Diver certifikát. Po jeho získaní môžu absolvovať vyššie stupne kurzu ako Adventure, Advanced Open Water, Specialty, Medic First Aid, Rescue Diver atď.

Čo to pre Vás znamená? Môžete si byť istí, že pre všetky Vaše potápania bude miestna potápačská organizácia akceptovať Váš potápačský certifikát aj napriek tomu, že budete poznať iba jedno slovo v miestnom jazyku: PADI.

  • Slider 1